Hur ska ett CV se ut?

  • Ditt CV ska vara strukturerat och snabbt ge rekryteraren en överblick av vad du gjort och vad du kan. Dela upp ditt CV i tydliga rubriker som "Arbetslivserfarenhet" och "Utbildning" och se till att allt är uppställt i kronologisk ordning med dina senaste erfarenheter först. Tänk på att läsa igenom ditt CV en extra gång för att undvika onödiga stavfel!

    Osäker på om du ska ta med referenser i CV:et? Eller vilka meriter du ska ha med? För fler tips samt CV-mall, se artikeln skriva CV

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Klicka här om du vill lämna förbättringsförslag på svaret.