Kan jag söka flera än ett jobb samtidigt?

  • Självklart kan och bör du söka fler jobb samtidigt. Det är hård konkurrens på arbetsmarknaden idag – så det är nästan en förutsättning att söka fler än ett jobb samtidigt. Det visar snarare rekryteraren att du är aktiv, engagerad och verkligen vill ha ett jobb.

    Läs mer om fördelarna med att söka fler jobb samtidigt.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?