När ska jag tidrapportera och hur?

  • Du rapporterar in dina timmar på mina sidor på Academicwork.se

    Försök att rapportera dina tider senast den 1:a i varje månad för att säkerställa så att du få med månadens timmar på kommande lön. Kommer du in med dina timmar senare, när löneunderlaget redan gått iväg får du självklart en extra utbetalning men då kan den komma senare.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej