Vad ska jag göra om min tidrapport är låst men jag har timmar kvar att rapportera?

  • Om din tidrapport är låst beror det troligtvis på att din konsultchef börjat rapportera ditt löneunderlag för månaden. Kontakta din konsultchef så snart som möjligt så hjälperhon/han dig låsa upp rapporten. 

    Försök att rapportera dina tider senast den 1:a i varje månad för att säkerställa så att du få med månadens timmar på kommande lön. Kommer du in med dina timmar senare, när löneunderlaget redan gått iväg får du självklart en extra utbetalning men då kan den komma senare.

    Kontakta din konsultchef för övriga frågor kring tidrapportering

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?