Hur kan Academic Work hjälpa ditt företag?

  • Vi hjälper dig hitta rätt person till rätt plats, vid rätt tillfälle. Vi rekryterar och hyr ut studenter och akademiker i början av karriären – young professionals. Rätt tillfälle att hyra in en konsult kan vara vid en  arbetstopp, organisationsförändring, anställningsstopp eller vid vikariebehov. Vi hjälper dig också rekrytera när ditt behov är mer långsiktigt, vi driver då rekryteringsprocessen hela vägen fram till anställning.

    Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er utifrån det behov ni har. Vill du veta mer är du välkommen att fylla i dina kontaktuppgifter här så hör någon av våra kollegor i din stad eller region av sig till dig så snart som möjligt.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?