Vad innebär era bemanningstjänster?

 • Bemanning är ett samlingsnamn för att hyra personal och kompetens. Bemanning är en bra lösning om ert behov är av kortare karaktär eller när ni inte vet om behovet kommer kvarstå efter en period.

  Vill du veta mer om hur bemanning fungerar och vilka fördelar som finns med att hyra in personal via Academic Work? Om vårt erbjudande.

  Skillnaden mellan bemanning och rekrytering? 

  • Bemanning är en bra lösning om ert behov är av kortare karaktär och passar er som inte har möjlighet att anställa.
  • Rekrytering passar er som har ett långsiktigt behov och avser att anställda er nya kollega.

  Vill du höra mer om hur vi kan hjälpa er som företag? Kontakt för företag

 • Fick du svar på din fråga?

  Ja   Nej

  Vilken information saknar du?