Vad får jag i sjuklön?

 • Om du är heltidsanställd som konsult hos oss:

  När du blir sjuk räknas första sjukdagen som en karensdag, vilket innebär att du inte får någon ersättning/sjuklön den dagen. Du kan få sjuklön från och med sjukdag 2, och upp till 14 dagar. Din sjuklön uppgår till 80% av din lön under perioden du är frånvarande på grund av sjukdom. 

  Är du sjuk längre än 14 sammanhängande kalenderdagar är det inte längre vi som arbetsgivare som betalar sjuklön. Fr.o.m kalenderdag 15 i sjukperioden får du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. En förutsättning för att du ska kunna göra det är att din konsultchef anmält dig till Försäkringskassan.

  Dag 15-90 får du utöver det Försäkringskassan berättigar, 10% av din snittlön/timme från Academic Work. Din konsultchef ansvarar för att lägga in dina sjukdagar i din tidrapport.

  Om du är deltidsanställd som konsult hos oss:

  Kontakta din konsultchef för att få information om vad som gäller för din anställning.

  Läs mer om vad ska du göra när du är sjuk

   

 • Fick du svar på din fråga?

  Ja   Nej

  Klicka här om du vill lämna förbättringsförslag på svaret.