Vad är konsultwebben och hur hittar jag dit?

  • Vad är konsultwebben?

    Konsultwebben finns till för att ge dig en tydlighet genom information om din anställning på Academic Work. Du kan bland annat läsa mer om vad det innebär att vara anställd som konsult, vad som gäller kring lön, semester, pension och andra villkor. Inför att du eventuellt avslutar din anställning får du också upp information kring vad som är bra att tänka på inför din sista arbetsdag. Vår förhoppning är du kan få svar på de flesta av dina frågor genom att läsa på konsultwebben.

    Var hittar jag konsultwebben?

    Konsultwebben når du under min anställning när du loggar in på din på profil.

  • Fick du svar på din fråga?