Jag har problem med att logga in på Benify – vem vänder jag mig till?

  • För att logga in på Benify krävs det att du är berättigad tillgång samt har fått inloggningsuppgifter via mail. Ditt Benify-konto är registrerat på samma mailadress som du använde när du registrerade din profil på Academic Work. Om du upplever problem med att logga in på Benify ska du kontakta din närmaste konsultchef, för vidare guidning och stöd. 

  • Fick du svar på din fråga?