Hur kan Academic Work hjälpa ditt företag?

 • Academic Work hjälper dig hitta rätt person till rätt plats, vid rätt tillfälle. Vi rekryterar och hyr ut studenter och akademiker i början av karriären – young professionals

  Hyra in eller rekrytera?

  Bemanning är ett samlingsnamn för att hyra personal och kompetens. Rätt tillfälle att hyra in en konsult kan vara vid en arbetstopp, organisationsförändring, anställningsstopp eller vid vikariebehov. Vi hjälper dig också med rekrytering när ditt behov är mer långsiktigt. Vi driver då rekryteringsprocessen, från kravprofil, hela vägen fram till anställning.

  Läs mer om skillnaden mellan bemanning och rekrytering...

  Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er utifrån det behov ni har. Läs mer om vårt erbjudande eller hör av dig till oss via vår Kontakt för företag.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Klicka här om du vill lämna förbättringsförslag på svaret.