När behöver du läkarintyg?

 • Har du varit sjuk i mer än 7 dagar behöver du från den 8:e kalenderdagen styrka din sjukdom med ett läkarintyg. Läkarintyget ska skickas till din konsultchef på den 8:e sjukdagen.

  Intyget är en förutsättning för att du som anställd fortsatt ska få sjuklön. Om särskilda skäl föreligger har Academic Work även rätt att begära ett läkarintyg från första sjukdagen, ett så kallat "förstadagsintyg". 

  Ett läkarintyg får du av din läkare. Har du frågor kring läkarintyg rekommenderar vi dig att vända dig till din läkare/vårdcentral. 

   

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Klicka här om du vill lämna förbättringsförslag på svaret.